Hưng Phúc Premier - Phú Mỹ Hưng

Hưng Phúc Premier - Phú Mỹ Hưng

Lô S18, 2-1 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ