NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM RICCO TUNG YANG ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Với phương châm không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quy trình sản xuất và dịch vụ, nhà máy sản xuất nhôm RICCO Tung Yang đã đạt Chứng nhận ISO 14001:2015.

I.  Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý môi trường của tổ chức. Chứng nhận này giúp giúp các tổ chức:

 • Xác định, đánh giá và kiểm soát các tác động môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Đưa ra các biện pháp cải tiến liên tục để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chứng nhận Chứng nhận ISO 14001:2015 là Hệ thống quản lý môi trường được ứng dụng tại nhiều quốc gia

II. Nhà máy nhôm Tung Yang đạt chứng nhận ISO 14001:2015

RICCO Tung Yang tin rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Vì vậy nhà máy đã không ngừng nỗ lực áp dụng hệ thống quản lý môi trường tiên tiến, nhằm giảm thiểu tối đa tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường. Và, chứng nhận ISO 14001:2015 là minh chứng rõ ràng nhất cho những cố gắng đó. Với việc đạt chứng nhận này, RICCO Tung Yang đã khẳng định trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội. 

Chứng nhận ISO 14001:2015 của RICCO Tung Yang được cấp ngày 19/3/2024

Để đạt được chứng nhận  ISO 14001:2015 này, nhà máy sản xuất nhôm RICCO Tung Yang đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về hệ thống quản lý môi trường, bao gồm:

 • Xác định và đánh giá các tác động môi trường của hoạt động sản xuất, bao gồm ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, rác thải…

 • Thiết lập các mục tiêu cụ thể để giảm thiểu tác động môi trường và xây dựng chương trình quản lý môi trường hiệu quả.

 • Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo cho cán bộ, nhân viên về hệ thống quản lý môi trường và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

III. Cam kết của RICCO Tung Yang trong việc bảo vệ môi trường

Trong hơn 20 năm hình thành và phát triển, nhà máy nhôm Tung Yang luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Nhà máy nhôm Tung Yang luôn tích cực thực hiện nhiều biện pháp giúp giữ môi trường luôn xanh - sạch - đẹp

Để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường, chúng tôi đã và đang thực hiện một số biện pháp sau:

 • Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để kiểm soát hiệu quả các tác động môi trường của hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Liên tục áp dụng các công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tiêu hao tài nguyên và năng lượng
 • Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

 • Tuân thủ mọi quy định pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường

 • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân viên thông qua các hoạt động đào tạo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân viên.

 • Tích cực tham gia vào các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, tuyên truyền bảo vệ môi trường…

Hy vọng những hành động của Tung Yang sẽ góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai xanh cho thế hệ sau.


 

Viết bình luận

LIÊN HỆ